Tips om verzuring tegen te gaan

Tips om verzuring tegen te gaan

In een vorig artikel hebben we het uitvoerig gehad over verzuring, hoe we verzuring kunnen herkennen en wat de klachten kunnen zijn bij een verzuurd lichaam.

In dit artikel lichten we graag enkele tips toe met betrekking tot het ontzuren van het lichaam.

Wat bepaalt de zuurtegraad? 

De zuurtegraad wordt voornamelijk geregeld door mineralen en water. Een voeding die rijk is aan groenten en fruit biedt veel mineralen en vocht aan het lichaam. Deze voeding mineraliseert , hydrateert en zorgt zo voor een relatief basisch milieu. De westerse voeding met zijn vele graanproducten, eiwitten, suikers, koffie en alcohol werkt echter sterk verzurend.

Basisch water drinken handig? 

Er zijn momenteel veel watermerken te koop die ontzurend werken of mineralen aanvoeren.  Volledig overstappen op alkalisch of basisch water als drinkwater zal bij de meeste mensen de lichaams-pH in balans brengen. Hierdoor voel je je vitaler en meer geaard. Het gevaar bestaat er echter in dat als je dit water blijft drinken wanneer je lichaam in balans is, het lichaam te basisch kan worden. Hierdoor ontstaat er dus opnieuw een onbalans en een te basisch milieu kan de oorzaak zijn van bijvoorbeeld een starre houding of gedrag.

 Mineralensuppletie is beter. 

Door gebruik te maken van mineralensupplementen loopt men niet het risico dat het lichaam te basisch wordt. Vooral de mineralen kalium en magnesium ontzuren goed. Ter ondersteuning kan men ook extra zwavel in de vorm van MSM of het aminozuur taurine innemen. Ook organisch silicium kan zinvol zijn om de innerlijke rust te ondersteunen. Daarnaast zorgt organisch silicium er ook voor dat calcium naar die plaatsen in het lichaam gaat waar het nodig is, namelijk de botten en dat het zich niet vastzet in weke delen zoals bloedvaten, huid en bindweefsel.

Natriumbicarbonaat is geen goed idee! 

Het lichaam ontzuren met natriumbicarbonaat is geen goed idee; Men verhoogt hierdoor de hoeveelheid natrium in het lichaam en een overschot aan natrium is juist bij velen de oorzaak van verzuring. Bovendien werkt natriumbicarbonaat in het maagdarmkanaal ontzurend en een goede maagwerking ontstaat juist door een zuur milieu (pH 1 – 3).

Tevens reageert het opgeloste natriumbicarbonaat met het maagzuur en wordt het omgezet in koolstofdioxide, (keuken)zout en water waardoor je een opgeblazen gevoel, een minder goede vertering en uiteindelijk spijsverteringsproblemen krijgt.

PH-meting

De pH-meting van de urine is een eenvoudige methode om de lichaams-pH te meten. De pH-waarde van de urine schommelt gedurende de dag. Hoe rijker onze voeding aan zuurvormende voedingsmiddelen, hoe zuurder onze urine wordt en omgekeerd. Het beste is om de pH-meting drie maal per dag uit te voeren: ’s morgens na het opstaan en nog voor het ontbijt, om 15.00 uur ’s middags, en om 21.00 uur ’s avonds. Ook kan men best niet meten direct na een kop koffie of een overvloedige maaltijd: de pH zal dan lager zijn.

Normaal gezien liggen de pH-waarden voor een gezond lichaam tussen 6.0 en 7.5.

Kort samengevat 

Meet de pH wanneer je vermoedt dat je lichaam te zuur is of je al klachten hebt. Wanneer blijkt dat de gemiddelde pH van je urine inderdaad steeds te zuur is, verhoog dan de hoeveelheid fruit (minimum drie stuks) en groenten (minimum 400 gram) dat je per dag eet. Drink ook steeds veel water en zet eventueel een mineralensupplement zoals kaliumcitraat in. Laat je hiervoor eventueel ook bijstaan door een natuurgeneeskundig specialist om de beste resultaten te behalen.

Meet ook of je aanpak effectief is. De gemiddelde pH van je urine moet verhogen omdat je lichaam dan basischer (en dus minder zuur) wordt.

auteur: Christel Stevens

Leave a Reply