Suiker, de stiekeme aartsvijand

Suiker, de stiekeme aartsvijand

Mensen onderschatten heel sterk de gevolgen van suiker op hun gezondheid. Wetenschappers pleiten al heel lang voor meer sensibiliseringscampagnes… en ze weten waarom! In 2001 hebben onderzoekers aangetoond dat wereldwijd jaarlijks 959 000 patiënten sterven aan de rechtstreekse gevolgen van type-II diabetes. Daarenboven kan een te hoge bloedsuikerspiegel ook verantwoordelijk zijn voor beroertes of hartinfarcten. In 2009 verscheen een wetenschappelijke publicatie van verschillende oncologen van over de hele wereld over de negatieve rol van de hoge insulinepieken die ze hadden ontdekt. Een dieet zonder suiker en geraffineerde koolhydraten blijkt tumorgroei te vertragen of zelfs te stoppen!

Wat zijn suikers eigenlijk?

De bouwstenen van koolhydraten zijn suikers; vandaar dat koolhydraten ook wel als suiker worden bestempeld. Hoe dan ook zijn koolhydraten suikerketens van allerlei lengtes. De kleinste bouwsteen van koolhydraten is GLUCOSE, ook wel “enkelvoudige suiker of druivensuiker” genoemd. Het ene koolhydraat wordt sneller afgebroken naar glucose dan het andere. We hebben iedere dag 100gr glucose nodig als voeding voor onze hersencellen, ons centraal zenuwstelsel en onze rode bloedcellen. Van welke voedingsmiddelen die glucose afkomstig is, maakt verder niet uit. De snelheid waarmee ons lichaam de koolhydraten afbreekt tot glucose veroorzaakt al dan niet een piek in onze bloedsuikerspiegel.

Wat is de bloedsuikerspiegel of glycemie?

Dit is de term voor de hoeveelheid suiker of glucose in ons bloed. Het regelen van deze bloedsuikerspiegel is één van de belangrijkste taken van ons lichaam. Tegenwoordig is deze bij veel mensen verstoord, met allerlei nare gevolgen van dien. Een ontregelde bloedsuikerspiegel uit zich vaak in een algemeen slap gevoel, moeheid, snoepaanvallen, beverig en humeurig zijn… Dit wordt HYPOGLYCEMIE genoemd.

Wat is insuline?

De glucose of suiker in ons bloed zorgt ervoor dat de alvleesklier insuline gaat afscheiden. De insuline brengt de glucose naar de cellen van de lever, spieren en vetdepots en zorgt daar voor energie.De hersencellen zijn rechtstreeks afhankelijk van de hoeveelheid glucose in het bloed.

In een gezond lichaam wordt het overschot aan glucose of suiker omgezet in GLYCOGEEN die opgeslagen wordt in de lever en de spieren. Krijgt het lichaam echter teveel suiker binnen dan kan niet alles omgezet worden in glycogeen en wordt het overschot omgezet in vet. Deze opslag in vet houdt een gevaar in voor de gezondheid. Een typisch uiterlijk kenmerk hiervan is gewicht vasthouden rond het middel. Mannen hebben een “bierbuik” en vrouwen krijgen een appelfiguur en geen taille. Bij een bloedonderzoek wijst een verhoogd gehalte van de triglyceriden bijna altijd op hyperinsulinemie. Deze vetopstapeling is een criterium voor HYPERINSULINEMIE. Hyperinsulinemie wil zeggen dat het lichaam niet meer correct reageert op de signalen van de insuline. Het veroorzaakt een disbalans tussen voedselopname en lichamelijke activiteit. Met andere woorden, te veel eten en te weinig bewegen. Hierdoor treedt een verstoring op in de regulatie van de stofwisseling door de hersenen. Dit kan aanleiding geven tot hart- en vaatziekten en diabetes type II.

Duizelig na het sporten?

Als je je na een sportinspanning van 1 uur of tijdens de dag vaak duizelig, moe, prikkelbaar voelt en je weet dat je door het eten van een suikerrijke snack weer energie krijgt, dan is dit een indicatie voor hyperinsulinemie en/of hypoglycemie. Je maakt teveel insuline aan of je hebt te weinig suiker in je bloed door een verkeerd eetpatroon.

 

Leave a Reply