REGISTREER WAT JE EET

REGISTREER WAT JE EET

In de diëtistenpraktijk wordt soms gebruik gemaakt van geschreven methoden (voedingsdagboekje) ter registratie van de voedselinname. Hierdoor krijgt de diëtiste een beter beeld van de voedselinname van haar cliënt of patiënt. In onze multimediamaatschappij bestaan er ook verschillende apps waarmee de voedselinname geregistreerd kan worden.

Effect van noteren van voedingsgewoonten

Uit een kleinschalig onderzoek over het gebruik van verschillende methodes om de voedselinname te registreren is gebleken dat deze handeling (het noteren van wat er gegeten wordt) op zich reeds verschillende effecten heeft op het gedrag van de gebruiker.

Door te noteren wat je gedurende de dag inneemt van voedingsmiddelen ontstaat er een groter bewustzijn in verband met het eetgedrag. De gebruiker beseft beter wat en hoeveel er gegeten wordt als hij het opschrijft of invoert in zijn smartphone.

De voedingsregistratie heeft ook een positief effect op het gewicht. Verschillende studies hebben aangetoond dat er meer gewichtsverlies is en dat het gewichtsverlies langer behouden blijft wanneer de persoon bijhoudt wat hij eet.

Iemand die de voedselinname registreert zal de, al dan niet door een diëtiste opgelegde, verandering beter vol houden dan iemand die het niet registreert.

Vergelijking smartphone app en geschreven voedingsdagboekje

Wanneer beide (geschreven en smartphone) methoden ter voedingsregistratie met elkaar vergeleken worden, blijkt de smartphone meest populair. De jeugd, die opgegroeid is met multimedia, gebruikt liever de smartphone ter registratie van wat er gedurende de dag gegeten wordt. De leeftijdsgroep 55+ houdt liever vast aan de geschreven methode, vooral omdat het gebruik van de smartphone nog niet vlot verloopt. Tussen mannen en vrouwen is er geen verschil in voorkeur voor een methode.

Smartphone apps

Er zijn verschillende smartphone apps die ons onze voedselinname kunnen helpen noteren.

Fatsecret is een zeer gebruiksvriendelijke app met een zeer uitgebreid gamma aan producten en merken.

Myfitnesspall is een Amerikaanse app die ook de bewegings- en sportmomenten mee in rekening neemt. De Amerikaanse voedingsmiddelen komen steeds als eerste op de keuzelijst, waardoor de selectie van het juiste voedingsmiddel iets meer tijd in beslag neemt.

Mijn eetmeter is een Nederlandse app die gebaseerd is op de schijf van vijf en de meest nauwkeurige berekening van de voedselsinname geeft in vergelijking met de Belgische Voedingsmiddelentabel.

Naast de hierbovenvermelde zijn er nog vele andere apps die de voedselinname en beweging registreren en berekenen.

Nadeel

Een praktische nadeel van het app gebruik is dat niet alle apps te installeren zijn op alle types smartphones.

Het gebruik van apps ter registratie van de voedingsinname zijn goed om je bewust te maken van je inname. Het aantal ingenomen calorieën wordt weergegeven alsook de macro- en soms micronutriënten, maar er is geen verwijzing naar een individuele norm. De app houdt geen rekening met individuele behoeften, activiteitsgraad of ziekte van de gebruiker. Hiervoor kan je te rade gaan bij een diëtiste of natuurvoedingsdeskundige.

Bron: Maenhout en Verhaert, Het gebruik van een smartphone app versus een geschreven voedingsdagboekje ter verandering van de voedingsgewoontern en het eetgedrag, Bachelorproef Studiegebied Gezondheidszorg, 2013-2014, 104p.

Leave a Reply