Energie- en sport drankjes gelinkt aan negatief gedrag

Energie- en sport drankjes gelinkt aan negatief gedrag

Een recente studie van de Minnesota en Duke university, legt de link tussen het gebruik van sport- en energiedrankjes bij adolescenten en de verhoogde consumptie van gesuikerde dranken, roken en het gebruik van multi media. Het hoge gehalte aan suikers en cafeïne in sport- en energiedrankjes trekt de aandacht van velen die actief zijn in de gezondheidszorg. Naar aanleiding hiervan deed men onderzoek naar de invloed van deze dranken.

Nationale data geven aan dat het gebruik van frisdrank en fruitsap gedaald is de laatste 3 jaar, maar dat de consumptie van energie- en sportdrankjes daarentegen verdrievoudigd is.

2793 adolescenten uit 20 scholen, met een gemiddelde leeftijd van 14,4 jaar, werkten mee aan het onderzoek. Opmerkelijk was dat de groep die minstens 1 keer per week energiedrankjes dronk, gemiddeld 4 uur meer met  videospelletjes speelde dan de groep die minder dan wekelijks energiedranken verbruikte.

De amerikaanse beroepsvereniging van pediaters raadt aan om sportdranken enkel te gebruiken na intensief sporten. Daarbij adviseren ze dat adolescenten cafeïne houdende energiedrankjes beter kunnen vermijden omdat ze een overstimulatie van het zenuwstelsel veroorzaken. Hierdoor wegen de hydraterende voordelen niet op tegen hun negatieve invloed. Bijgevolg heeft men naar bijkomend onderzoek gevraagd naar deshydratatie bij jongeren na sporten, zodat dit op een gezonde manier gecompenseerd kan worden.

Leave a Reply