Leven toevoegen aan je jaren, jaren toevoegen aan je leven

Leven toevoegen aan je jaren, jaren toevoegen aan je leven

Op het anti-aging symposium “Leven toevoegen aan je jaren, jaren toevoegen aan je leven” heeft Dr. Verheesen zich laten inspireren door Confucius door vast te stellen dat er “Geen goed einde zonder een goed begin” bestaat. Door enkele gezondheidszorgtopics aan de kaak te stellen wil hij benadrukken dat we met anti-aging moeten beginnen van bij de geboorte of zelfs nog vroeger van tijdens de zwangerschap. Primaire preventie draagt hij hoog in het vaandel.

Doorheen de jaren werkend als reumatoloog stelt hij kritisch enkele bevindingen vast.

De onderzoeken die gevoerd worden rond invloed van voeding op gezondheid bevinden zich meestal op het curatieve vlak (secundaire preventie): wat is het effect van inname van bepaalde nutriënten op de gezondheid vandaag en morgen. Maar volgens Verheesen is het echter veel belangrijker om primaire preventieve onderzoeken te doen naar hoe bepaalde voedingsgerelateerde aandoeningen kunnen voorkomen worden door inname van bepaalde nutriënten.

Vaak zijn bepaalde aandoeningen genetisch bepaald, maar de omgeving heeft zeker ook een invloed op het ontstaan van schijnbaar genetische aandoeningen. Zo hebben bijvoorbeeld de leden van een bepaalde stam allemaal last van X- en O-benen. Deze aandoening lijkt genetisch geëvolueerd te zijn, maar bij nader onderzoek van de leefomstandigheden van deze stam blijkt dat ze zeer weinig buiten komen en zodoende te weinig aan het zonlicht blootgesteld te worden. Vitamine D, dat een belangrijke functie heeft in de botaanmaak, wordt onder invloed van zonlicht in de huid aangemaakt. Hier kan een preventieve oplossing geboden worden door de mensen van die stam meer activiteiten buiten te laten uitvoeren.

Uit een grootschalig onderzoek (voedselconsumptiepeiling 2003-2010) blijkt dat de inname van groenten en fruit gedurende de onderzoeksperiode, waarin via nationale media intensieve voorlichting is gegeven, niet is toegenomen maar eerder afgenomen. Wat is nu het besluit van de overheidsinstanties na deze bevinding? Opnieuw voorlichting geven… Dit terwijl zeer duidelijk bewezen is dat het niet heeft gewerkt!

Primaire preventie daarentegen kan ons wel redden van het verouderingsmonster.

Primaire preventie in de gezondheidszorg is preventie die zich richt op het voorkomen van bepaalde ziekten door in te spelen op de factoren die ziekte veroorzaken. Om geen osteomalacie of botontkalking te krijgen is het belangrijk voldoende organisch calcium, magnesium en silicium op te nemen.

Secundaire preventie is erop gericht het erger worden van een bepaalde ziekte te voorkomen nadat deze is opgespoord. Het vermageren bij mensen met overgewicht om diabetes en hart- en vaatziekten te voorkomen is hiervan een voorbeeld.

Tertiaire preventie is bedoeld om te voorkomen dat er zich een herhaling van de ziekte voordoet. Zo kan de patiënt zijn levensstijl en voeding aanpassen om na een hartinfarct een nieuw hartinfarct te vermijden. Ook het voorkomen dat de symptomen van een ziekte verergeren is een voorbeeld van tertiaire preventie.

Dr. Richard Verheesen – De Zeeuwse Dag 2014

 

 

Leave a Reply