Welk magnesiumsupplement kies je?

Welk magnesiumsupplement kies je?

Er zijn veel verschillende soorten magnesiumsupplementen verkrijgbaar. Ze verschillen onderling sterk. Hoe bepaal je wat een goed supplement is? Check het etiket:

  1. Waaraan is het mineraal verbonden?

Een mineraal is altijd gebonden aan een andere stof. Dit kan een anorganische verbinding zijn zoals oxide of carbonaat of een organische verbinding zoals aminozuurchelaten, gluconaat of citraat. Iedere verbinding wordt anders opgenomen. De biologische beschikbaarheid en oplosbaarheid zijn van belang voor de uiteindelijke werking van het mineraal in het lichaam. Hierdoor blijft er minder magnesium over in de ontlasting en zijn er minder bijwerkingen.

  1. Wat is de elementaire hoeveelheid?

De hoeveelheid magnesium op het etiket geeft vaak het gewicht weer van de totale verbinding (bijvoorbeeld magnesiumoxide). Je weet dan nog niet wat het gewicht is van het ‘pure’ mineraal. Dit wordt elementair gehalte genoemd. Na splitsing in de maag is dit de hoeveelheid van het mineraal wat overblijft en in het lichaam actief kan zijn.

Op de etiketten van Energetica staat altijd de elementaire hoeveelheid van een mineraal vermeld!

magnesium

Uit deze tabel blijkt dat drie magnesiumvormen een goede biologische beschikbaarheid hebben én een goede oplosbaarheid: glycerofosfaat, citraat en chloride. Andere vormen, zoals oxide en carbonaat, leveren veel meer elementair magnesium. Ze hebben echter een dusdanig slechte biologische beschikbaarheid en oplosbaarheid dat hun werking nihiel is.

Het nieuwe product Acti-Mag Plus bevat per maatschepje 400 mg magnesium (elementair) verbonden als glycerofosfaat. Deze magnesiumvorm is zeer goed opneembaar en kan zonder probleem voor langere tijd gebruikt worden.

Leave a Reply