Waarom en hoe moeten we gezond blijven?

Waarom en hoe moeten we gezond blijven?

Alexander Tan is arts opgeleid aan de Universiteit van Amsterdam met als specialisaties: chronische ziekten, diabetes, Parkinson, MS, darmziekten, dementie en hartfalen. Zijn speciale belangstelling gaat uit naar de interactie tussen lichaam-persoonlijkheid-leefomgeving en levensgebeurtenissen.

De levensverwachting van de mens (zowel mannen als vrouwen) blijft stijgen. De infectieziekten zijn beter onder controle waardoor we hieraan minder zullen sterven, maar de chronische aandoeningen winnen aan terrein. Als de levensverwachting van 1960 tot 2010 bekeken wordt, is er volgende evolutie te zien. Vrouwen leven gemiddeld 7,3 jaar langer, maar ze ontwikkelen 8 jaar eerder chronische aandoeningen. Mannen leven 8 jaar langer en ontwikkelen 4 jaar eerder chronische ziekten (bron: CBS). We leven dus met z’n allen langer, maar de levenskwaliteit neemt wel af. Volgens Dr. Tan kan de primaire preventie bij deze negatieve evolutie een grote rol spelen.

In de lijn van deze huidige trend is er als gevolg een verschuiving in de gezondheidszorg naar langer zelfstandig wonen.  Om deze reden is het belangrijk om zo lang mogelijk goed (jong en vitaal) te blijven. We mogen dan wel langer leven, maar we hebben op die hogere leeftijden steeds meer chronische aandoeningen wat heel veel geld kost aan de gezondheidszorg.

Door de jarenlange ervaring van Alexander Tan in de gezondheidszorg heeft hij door niet te negeren evidence based resultaten een brug geslagen tussen de reguliere en complementaire geneeskunde.

Waar de “klassieke” geneeskunde alle “alternatieven” had uitgeprobeerd komt de “alternatieve” geneeskunde vaak met een “klassieke” oplossing voor een gesteld probleem.

Een ander mooi voorbeeld van deze harmonie is het feit dat Hippocrates, de grondlegger van de klassieke geneeskunde, een natuurgeneeskundige was.

Ook op het preventieve terrein dienen ze hand in hand te gaan zodat de kosten van de gezondheidszorg op termijn naar beneden zullen gaan.

Wanneer moeten we nu een bepaalde aandoening genezen met geneesmiddelen (klassieke geneeskunde) of met toediening van alternatieve middelen? Dr. Tan geeft uit zijn ervaring aan dat beide nodig zijn en dat de klassieke geneesmiddelen zeer goed gebruikt kunnen worden bij acute opstoten en daarbij aansluitend kunnen fytonutriënten en voedingssupplementen gebruikt worden om de chronische aandoening te behandelen. Met deze combinatie verbetert hij opnieuw de levenskwaliteit van zijn patiënten.

 

Dr. Alexander Tan – De Zeeuwse Dag 2014

Leave a Reply