Natuurlijke geneeskunde

Natuurlijke geneeskunde

Natuurlijk genezen verschilt in die zin van een klassieke behandeling doordat het geen tijdelijke snelle oplossing is die symptomen maskeert.  Natuurlijk genezen is op zoek gaan naar de oorzaak van de kwaal en deze aanpakken vanaf de wortel, zodat het zelf-genezend vermogen van het lichaam geactiveerd wordt. Per jaar ongezond leven of per jaar dat een kwaal aanwezig is, dient er minimaal 1 maand actief herstel gerekend te worden. Het is zelfs zo dat tijdens dit herstel een genezingscrisis kan voorkomen. Iemand die jaren een chronische ziekte heeft, kan tijdens de herstelfase tijdelijk terug te maken krijgen met een acute ziekte die hij al jaren niet  meer gehad heeft. Dit is het naar buiten brengen van ziekten dat ondersteund dient te worden.

“Het geheel is meer dan de som der delen” – Aristoteles

Het wetenschappelijk kader dat de huidige klassieke geneeskunde hanteert, is gebaseerd op de theorie van Newton, die het gedrag van de fysieke wereld beschrijft. Vanuit deze theorie wordt het hart beschouwd als een pomp, waardoor enkel de massa behandeld wordt.

Daarnaast is er de theorie van Einstein, ook een gerenommeerd en erkend wetenschapper die met zijn relativiteitstheorie het verband maakt tussen energie en massa, met de gekende formule E=m c2.  Als we naar dit gegeven kijken, zien we ineens ook de relativiteit van de massa in het geheel. C is de lichtsnelheid met een waarde van 299 792 458 m/s. C kwadraat is dus een gigantisch getal. Iedereen heeft ooit in zijn leven wel een tabel van Mendeljev gezien en gehoord van atomen, electronen, moleculen, enz. Zij bepalen dus de massa, maar de leegte ertussen is de energie. Dus deze formule toont aan dat wij behalve massa ook een energetisch wezen zijn.

« Als wij wezens van energie zijn, dan volgt hieruit dat wij door energie beïnvloed kunnen worden »Ref. MD Richard Gerber: Trilling als medicijn, handboek energetische geneeskunde.

Wat doen we nu met dit gegeven en hoe begrijp je dit nu als leek? Dat zullen we vertellen aan een voorbeeld dat iedereen in zijn leven al meegemaakt heeft. Laten we even terug gaan naar onze pomp of ons hart. Wat voelen we als die pomp overweldigd wordt door verliefdheid? Wat gebeurt er met ons energiepijl als we verliefd zijn? Wat gebeurt er met jou als er iemand tegen jou zegt: “ik hou van jou”? Wat gebeurt er met je hart en je energiepijl, als je verliefdheid niet beantwoord wordt of als je grote liefde er met iemand anders vandoor gaat?

Iedereen weet dat in het eerste geval het hart geen pijn doet, heel de wereld roze is en een tegenslag op dat moment zeer gemakkelijk verwerkt wordt. In het tweede geval doet het hart wel pijn en diezelfde tegenslag krijgt een heel andere dimensie. Dat is dan de uitwerking van de energie op de massa. Of is dit wat de klassieke geneeskunde benoemd als het  placebo effect?  Dit toont gewoon aan dat het geheel meer is dan de som der delen. De klassieke geneeskunde is slechts een deel is van genezing of tijdelijke ondersteuning en is in acute situaties zeker levensreddend. Maar er bestaan geen geneesmiddelen om chronische ziekten te genezen. Er bestaan enkel middelen om het lijden of de symptomen te verminderen.

Ook de antibiotica komen steeds meer onder druk te staan omdat ook hier het geheel uit zijn context getrokken is. Micro-organismen hebben een gemiddelde regeneratietijd van 25 minuten, de mens doet daar 25 jaar over. Per 25 minuten kan een generatie bacteriën zich aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Met het innemen van antibiotica doden we niet alleen de ziekteverwekkende kiemen in ons lichaam maar ook alle goede. Hierdoor staan we na iedere antibioticakuur weer wat zwakker in onze verdediging tegen ziekteverwekkende kiemen. Ook dit voorbeeld toont aan dat wij als mens enkel sterker kunnen worden door mee te bewegen met de natuur.

Het is voor heel wat mensen duidelijk dat de chemisch samengestelde geneesmiddelen, met name pijnstillers, maagzuurremmers, ontstekingsremmers, cholesterolremmers, enz… , waar trouwens het woord “genezen” volledig in ontbreekt, ons niet gaan redden en de verwachte echte genezing uitblijft.

Terug naar “het geheel is meer dan de som der delen”. Natuurlijke geneeskunde is het geheel van lichaamswerk zoals osteopathie, alle vormen van massage, maar ook beweging die je plezier en levensvreugde geeft enz. Water en met liefde bereide en geteelde voeding voeden het lichaam. Ook zonlicht en zuurstof  bepalen hoe wij ons voelen en beïnvloeden onze prestaties. Waarom zouden ze dan geen deel uitmaken van genezing?

Iedereen vindt het belangrijk om gezond te zijn. Het is voor iedereen een “prioriteit”. Slechts weinig mensen maken er ook echt tijd voor. Het huidige systeem geeft mensen ook de mogelijkheid om hun verantwoordelijkheid niet te moeten opnemen.

Natuurlijk genezen bestaat er in om zelf op verantwoorde manier en indien nodig met professioneel advies je leven, lichaam en ziel te leiden. Intuïtie is hierbij vaak de beste raadgever. Vaak is het ook zo dat iedere therapeut of arts jou advies kan geven bij een stuk van je weg, waarna je weer iets of iemand anders nodig hebt om verder te kunnen gaan. Wil dit zeggen dat de vorige gefaald heeft? Helemaal niet. Degene die je daarna nodig hebt, komt op een of andere manier ook wel op jouw levenspad.

Leave a Reply