MAGNESIUM VOORKOMT VROEGGEBOORTE

MAGNESIUM VOORKOMT VROEGGEBOORTE

Magnesium (Mg) is in het menselijk lichaam vooral opgeslagen onder de vorm van zout in het bot (50%) en in de skeletspieren (25%).

Magnesium speelt in het lichaam eveneens een belangrijke rol in verschillende chemische reacties. Mg maakt deel uit van de Kreb-cyclus, die zorgt voor de energieproductie in de cel door omzetting van voedsel. Daarnaast is magnesium nodig voor sterke beenderen. Als derde neemt Mg deel aan de overdracht van zenuw- en spierimpulsen. Een tekort aan Mg kan leiden tot zenuwaandoeningen, depressie, spierzwakte of krampen. Magnesium vermindert ook de menstruatiepijn door het ontspannen van de spieren van de baarmoeder.

De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor magnesium voor volwassen mannen is 420 mg en voor vrouwen 360 mg (3). Magnesium is terug te vinden in volgende voedingsmiddelen: cacao, brood en graanproducten, groenten (spruiten, postelein, spinazie), peulvruchten, noten (cashewnoten, amandelen, pinda’s, walnoten en hazelnoten), vlees, melk en melkproducten.

Om een tekort aan magnesium te behandelen of te voorkomen, moet de voorkeur worden gegeven aan een vorm met een goede biologische beschikbaarheid en een goede oplosbaarheid, die lang kan worden gebruikt (3 maanden). Drie magnesiumvormen komen in aanmerking: glycerofosfaat, citraat en chloride.

Vroeggeboorte

Er wordt gesproken van een vroeggeboorte wanneer de bevalling gebeurt vóór de 37 ste week van de zwangerschap. De gevaren voor de baby die hieraan verbonden zijn situeren zich t.h.v. de longen, de hersenen, de darmen en er is mogelijk infectiegevaar. Een vroeggeboorte wordt in 75% van de gevallen veroorzaakt door onbekende factoren. Mogelijke factoren kunnen moeder- of kindgebonden zijn.

Oorzaken gelegen bij de moeder:

  • Koorts door ontsteking
  • Baarmoedermond die te vroeg opengaat of verkort is
  • Baarmoeder met vleesbomen
  • Reeds vroeger een vroeggeboorte gehad
  • Te vroeg breken van de vliezen
  • Te veel vruchtwater waardoor de baarmoeder te ver wordt uitgerokken

Oorzaken gelegen bij het kind:

  • Infectie via de placenta
  • Meerlingen
  • Aangeboren afwijkingen

Weeën worden opgewekt door het hormoon oxytocine, wat de baarmoeder laat samentrekken. Weeënremmende medicatie (vb. Atosiban®, Indocid®, Adalat®, fenoterol…) werkt tegen dit hormoon, waardoor de baarmoeder zal ontspannen.

Ook magnesium heeft een ontspannend effect op de baarmoederspieren. Magnesium zorgt op een directe en indirecte manier voor een vaatverwijding in onder andere de hersenen en baarmoeder en verzwakt de vasoconstrictoren. Op deze manier helpt magnesium premature weeën en vroeggeboorte te voorkomen. Ook tijdens de zwangerschap fungeert magnesium als een middel om de baarmoeder te ontspannen en werkt zo preventief voor vroeggeboorte. Om deze reden wordt Mg vaak gebruikt om de weeën te remmen bij het te vroeg starten ervan. Magnesium is ook het belangrijkste middel bij de behandeling van zwangerschapsvergiftiging en de voorboden daarvan.

Uit onderzoek (5)(6)(7) is echter gebleken dat het onwaarschijnlijk is dat magnesium vroeggeboorte kan voorkomen. Wel kan het de foetus vóór 32 weken beschermen tegen hersenverlamming (7).

Bronnen:

(1) www.benseng.com/product/product-magnesium-chelaat.php

(2) www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/magnesium

(3) Hoge gezondheidsraad, Voedingsaanbevelingen voor België (herziening 2009)

(4) www.naturafoundation.nl/monografie/Magnesium.html

(5) Crowther C A e.a., Magnesium sulphate for preventing preterm birth in threatened preterm labour, Cochrane Pregnancy and Childbirth Group, jan 2014.

(6) Mercer BM e.a., Magnesium sulfate for preterm labor and preterm birth, Obstet Gynecol. 2009 Sep;114(3):650-68.

(7) Haas DM, Preterm birth, BMJ Clinical Evidence, 2011.

 

Leave a Reply