Amalgaamvullingen

Amalgaamvullingen

Het was (en voor sommigen is het nog steeds zo) de normaalste zaak dat je naar de tandarts ging en buiten kwam met een amalgaamvulling in je mond.

Amalgaam bevat 50% kwik en naast een zwaar metaal is kwik ook een van de meest giftige stoffen die er bestaan. Algemeen werd aangenomen dat dit toch geen gevaar zou vormen voor de gezondheid van de mens omdat de eventueel vrijgekomen hoeveelheid kwik altijd lager zou zijn dan de hoeveelheid kwik die het lichaam gemiddeld per etmaal zou kunnen afvoeren.

Echter studies hebben aangetoond dat dit dikwijls niet het geval was en dat de waarden die vrijkwamen bij velen beduidend hoger lagen en/of dat het eliminatieproces trager verliep.

De hoeveelheid kwikdampen die vrijkomt is afhankelijk van:

–          Het aantal vullingen en de grootte van de vulling

–          De samenstelling van het amalgaam

–          Het aantal causale vullingen (vullingen in boven en onderkaak die elkaar raken)

–          Frequentie van het kauwen en bijten, eventueel tandenknarsen

–          Kracht waarmee men de tanden op elkaar klemt tijdens het bijten

Vrijgekomen kwik heeft de neiging zich op te stapelen in het lichaam en dit kan verscheidene gevolgen hebben op gezondheidsvlak. Een kwikvergiftiging kan namelijk verschillende gezichten en stadia hebben: acuut, chronisch of wat men “micromercurialisme” noemt.

Acute kwikvergiftiging komt zelden voor maar wanneer het gebeurt, kan men de volgende symptomen waarnemen (in volgorde van de ernst van de vergiftiging): buikloop, intensief zweten, verstoorde fijnmotoriek, depressie, afwisselend te hoge en te lage bloeddruk, kwijlen, verdoving en verlamming.

Men spreekt van chronische kwikvergiftiging wanneer er gedurende langere periodes kleine maar schadelijke hoeveelheden kwik in het lichaam terecht komen. Dikwijls zijn de symptomen niet erg specifiek: hoofdpijn, concentratieproblemen, vermoeidheid, infecties van neus, keel en oren, schimmelinfecties, gisten en ook wel lekke darm syndroom.

Men spreekt van “micromercurialisme” wanneer het opgestapelde kwik nog voor problemen zorgt hoewel de aanvoer van kwik is verdwenen. Micromercurialisme wordt in verband gebracht met ADD, ADHD en autisme, Multi Chemical Sensitivity, Allergie en astma, Electromagnetische overgevoeligheid, CVS, Fibromyalgie en spasmofilie, Alzheimer, Parkinson en MS.

Men kan opteren voor het verwijderen van de amalgaamvullingen maar ook hier dient men voorzichtig tewerk te gaan. Het is altijd aangewezen om hiervoor een specialist terzake in te schakelen die tevens met jou een ontgiftingsstrategie uitwerkt. Er kunnen immers bij het verwijderen plots grote hoeveelheden kwik vrijkomen.

Ontgiften

Wanneer er meer kwik in het bloed terecht komt dan men kan elimineren per dag, zal het lichaam de kwik gaan opstapelen in de beenderen. Daar kan het voorlopig weinig kwaad. De regeneratietijd van beenderen is ongeveer zeven jaar en hierbij komt beetje bij beetje het kwik opnieuw in de bloedbaan terecht.

Daarom is er eigenlijk geen snelle manier om kwik uit het lichaam te verwijderen. De beste oplossing is om het eigen eliminatieproces te ondersteunen

Indien er een product zou bestaan welk de in de beenderen opgeslagen kwik op korte termijn zou oplossen en verwijderen, dan zou dit product bijzonder gevaarlijk zijn. Je zou immers plots een zeer grote hoeveelheid kwik in je bloed mobiliseren. Dit zou al vrij snel levensbedreigend zijn.

De producten die gebruikt worden bij de ontgifting van kwik kan men in drie groepen verdelen:

 

  • Producten die de verwijdering van kwik uit het lichaam zouden bevorderen: door chelatie met DMPS en DMSA of andere zoals alfa-liponzuur, koriander en chlorofyl

DMPS en DMSA zijn stoffen welke kwik zeer sterk kunnen binden. Na het gebruik van deze stoffen zal de concentratie van kwik in de urine stijgen. Het is dus de bedoeling dat er extra kwik via de urine geëlimineerd wordt. Omdat dit niet zonder risico is, is het van belang om ook hier een specialist te raadplegen.

Chlorofyl (aanwezig in Chlorella en groene groenten)bindt ook sterk met kwik.

Van alfa-liponzuur (ALA) wordt gezegd dat het zou helpen bij de eliminatie van kwik uit de hersenen. ALA is dan ook in heel wat ontgiftingsprotocollen opgenomen.

 

  • Producten welke het lichaam helpen om via natuurlijke weg kwik te ontgiften
    vb selenium,  glutathion, acethyl-cysteïne

Selenium is een belangrijke hulp bij de ondersteuning van het natuurlijke eliminatieproces. Kwik bindt namelijk zeer sterk aan Selenium en wordt vervolgens afgevoerd via de stoelgang. Kwikbelaste mensen gaan daarom gauw een tekort aan Selenium vertonen en extra inname is daarom aangewezen.

 

  • Producten welke de schade die kwik veroorzaakt in het lichaam helpt te herstellen
    vb magnesium, zink, vit C, vit B1 tot B6, vit E, vit D.

Energetica Natura heeft in haar gamma enkele producten die de ontgifting kunnen ondersteunen:

  • Klamazol 500 mg en Porfyra-Zyme: beiden chlorofyl-concentraten
  • Alpha Lipon
  • Se-Zyme Forte 100 MCG: Selenium

Daarnaast dient men vooral ook veel geduld te hebben en het lichaam niet onnodig te belasten. Het duurt al gauw zeker enkele jaren en men zal altijd moeten blijven rekening houden met de schade die werd toegebracht aan het lichaam. Daarom kan je best ook het lichaam niet nog meer belasten met schadelijke voeding of andere chemicaliën.

Een specialist kan u begeleiden in het traject en het is dan echt ook aangewezen hier beroep op te doen wanneer u beslist uw vullingen te verwijderen.

Leave a Reply