Ziekte = afwezigheid van gezondheid!

Ziekte = afwezigheid van gezondheid!

Dr. Bakker is een zeer gepassioneerd Nederlands psychiater met een eigen visie op zijn vak. Hij geeft aan dat niets zo klassiek is als de DSM 4 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Lichaam en geest zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden. De impact van het placebo middel bij dubbel blind gecontroleerd placebo onderzoek is hiervan een onomstotelijk bewijs.

Nu het nieuwe jaar voor de deur staat is tijd om even na te denken over de goede voornemens, die we dit jaar voor de verandering wél eens gaan waarmaken. Van verschillende gewoontes weten we dat ze ongezond zijn omdat de kennis ons via verschillende kanalen wordt bijgebracht, maar toch blijven we ze halsstarrig volhouden (roken en drinken, fastfood eten, in een grote stad wonen, passieve levensstijl). We kunnen of willen het bijhorende gedrag om deze ongezonde gewoonten te wijzigen niet stellen. Hierdoor ontstaat een onevenwicht in het lichaam wat tot chronische vermoeidheid en burn-out kan leiden. Ontspanning, onder de vorm van hardlopen, ademhalingsoefeningen, meditatie of een goede nachtrust, is hier één van de oplossingen voor.

Bram Bakker haalt in zijn boek “Blijf beter” verschillende topics aan over het ouder worden en geeft daarover zijn ongezouten mening. Hij wil met zijn boek de lezer prikkelen om na te denken over de zaken die erin staan.

Gezondheid is er eentje van. Hoe om te gaan met een lichaam dat ouder wordt (aangegeven als afnemen van gezondheid) is een uitdaging voor ons allemaal. Hierin moeten we meer leren kijken naar het lichaam als een geheel en niet naar de onderlinge delen. De mens is namelijk één geheel, fysiek en mentaal samen. Vooral topsporters kunnen deze terugkoppeling goed maken.

Ziekte wordt in het woordenboek omschreven als “afwezigheid van gezondheid”. Veel ziekten zijn reeds lang in het lichaam aanwezig zonder dat ze klachten veroorzaken. Diabetes, kanker en infecties zijn hier enkele voorbeelden van.

Dr. Bakker geeft aan de ziekten ook vaak een modeverschijnsel zijn. Tegenwoordig is het burn-out dat de klok slaat en tenniselleboog en bekkeninstabiliteit zijn reeds even van het toneel verdwenen.

Vaak wordt er ook voorbijgegaan aan de oorzaak van ziekte. Dit gebeurt vooral bij psychiatrische aandoeningen omdat de oorzaken daarvan vaak verborgen zitten in een kluwen van levensgebeurtenissen.

Een werkstuk waarmee Dr. Bakkers de gezondheidsverlener het werkveld wil insturen is: “waarom labelen we onszelf steeds meer als ziek, wat levert het ons persoonlijk op om dit te doen?”

Bronnen:

Dr. Bram Bakker – Zeeuwse Dag 2014

Bakkers B., Blijf beter, uitgeverij Lucht, 2013, 150p.

 

Leave a Reply