HOOGGEVOELIGHEID EN STRESS

HOOGGEVOELIGHEID EN STRESS

Ongeveer 20% van de mensen is hooggevoelig of hoogsensitief. Men noemt ze ook wel HSP’s of “Highly Sensitive Persons”.

Wat betekent het om een HSP te zijn?

Hooggevoeligheid is een eigenschap van het zenuwstelsel in combinatie met de hersenen, is waarschijnlijk erfelijk en komt even veel voor bij mannen als bij vrouwen.

Een kamer binnenkomen en ook de atmosfeer voelen en conflicten waarnemen; het is de dagelijkse realiteit van een HSP.

De HSP is dus meer dan anderen gevoelig voor indrukken en prikkels. Wat anderen normaal vinden zoals mensenmassa’s en luide muziek, kan voor de hooggevoelige persoon al gauw te veel prikkeling zijn.

Andere kenmerken:

–          Ze nemen gedetailleerder en subtieler waar

–          Ze hebben meer moeite met het verwerken van indrukken

–          Ze voelen stemmingen goed aan

–          Ze dromen en fantaseren veel

–          Ze worden meer geroerd door natuur, muziek en andere kunstvormen

–          Ze zijn vaak plichtsbewust en perfectionistisch

–          Ze zijn zeer zorgzaam

–          Ze hebben moeite om hun grenzen aan te geven

–          Ze hebben nood aan rust en tijd voor zichzelf om na te denken en te dromen.

Er zijn  twee soorten HSP’s:

–          70% van de HSP’s is van het rustigere type en eerder introvert.

–          30% van de HSP’s heeft behoefte aan nieuwe ervaringen en spanning en is meer extravert. Men noemt ze “High Sensation Seekers”

Hooggevoeligheid eerder een last dan een kracht?

Hooggevoeligheid kan sterk van invloed zijn op het werk, het persoonlijk leven en relaties met als gevolg stress en verlies van levenskwaliteit.

Zolang de HSP’s hun eigen gevoeligheid niet onderkennen, lijden ze vaak onnodig. De langzame, bedachtzame hooggevoelige voelt zich namelijk vaak overrompeld en onder druk gezet in deze hectische wereld.

HSP’s ervaren dus meestal hun eigenschap als een last, hoewel ze hier helemaal geen slachtoffer van hoeven te zijn, indien ze leren de gevoeligheid aan te wenden om tot hun kracht te komen.

Overprikkeling en therapie

De eerste stap is de (h)erkenning van je hooggevoeligheid.

Vervolgens leer je hoe je hiermee kan omgaan, eventueel met begeleiding.

Wat bij overprikkeling?

Bij overprikkeling hebben je hersenen moeite om alles te verwerken.

Overprikkeling kan zowel kortdurend als langdurend zijn.

Van kortdurende overprikkeling spreekt men bijvoorbeeld na een stressvolle werkweek. Lange termijn overprikkeling kan uitmonden in een burn-out, chronische vermoeidheid, depressie, stemmingswisselingen of verslavingsproblematiek.

Neem vooral jezelf en de signalen van je lichaam serieus.

Maak een boswandeling, oefen je hobby uit, ga sporten of laat je masseren.

Let vooral ook goed op je voeding. Hooggevoelige mensen hebben nood aan biodynamische voeding en producten. Ze blokkeren van hoog gedoseerde suppletie en hebben meer aan suppletie die de principes van de natuur en het natuurlijk ritme respecteren.

Therapie

Er zijn vandaag heel veel therapieën beschikbaar.

Zo kan je opteren voor therapieën die je helpen te ontspannen en weer in contact te komen met je lichaam, je gevoel en jezelf.

Ook psychotherapie en coaching kunnen helpen een ander leef- en denkpatroon te hanteren.

Volg vooral je eigen gevoel wanneer je op zoek gaat naar de juiste therapie voor jou. Probeer het en voel of het klopt. Als HSP weet jij als geen ander wat werkt en wat niet werkt voor jou. Vertrouw vooral op dat gevoel.

Leave a Reply