Dementie – Alzheimer

Dementie – Alzheimer

De etymologische betekenis van dementie verwijst naar ervaringen die het best kunnen omschreven worden als ontheemding, ontworteling en verlies. Mensen met dementie komen gaandeweg terecht in een proces waarin zij alle houvast verliezen. De regie over het eigen leven brokkelt af en de relatie met de omgeving komt steeds meer onder druk te staan.

Verschillende vormen van dementie

Er zijn verschillende vormen van dementie bekend waarvan de meest voorkomende soorten zijn:

 • ziekte van Alzheimer
 • vasculaire dementie
 • frontotemporale dementie

Echter in 70% van alle dementie gevallen kan de diagnose Alzheimer worden gesteld. Verreweg de meeste mensen krijgen symptomen van deze dementievorm op een leeftijd van 65 jaar en ouder. De piek van incidentie van symptomen ligt bij het 85ste jaar.

Er bestaat ook een groep van mensen die de familiaire vorm van Alzheimer heeft. Deze vorm is zeer erfelijk maar nog geen 2% van de totale Alzheimer populatie maakt hier deel van uit.

Een zeer klein percentage krijgt te maken met vroeg beginnende Alzheimer waarbij de symptomen zich voor het 65ste jaar manifesteren.

Wat kunnen we doen?

Er is een “stille” periode tot het ontstaan van de eerste verschijnselen van ongeveer 10 tot 12 jaar.

Dit wil zeggen dat als de symptomen zich presenteren, de schade aan de hersenen reeds beduidend groot is omdat het ziekteproces ongeveer 10 tot 12 jaar sluipend aanwezig is geweest.

De pogingen om met geneesmiddelen het proces op dat moment alsnog te keren of te vertragen zijn dan nog weinig succesvol.

Als er werkelijk een bijdrage aan de Alzheimer problematiek geleverd moet worden, zal er een duidelijk preventief beleid moeten worden uitgestippeld, dat begint als er nog geen aanwijzingen of symptomen zijn of eventueel als er minimale symptomen zijn, die dan ook moeten herkend worden.

Kans op Alzheimer of niet?

De vraag is nu natuurlijk of je als gezonde mens tussen 50 en 70 jaar kans hebt om binnen 10 tot 15 jaar Alzheimer symptomen te krijgen.

We beschikken over een aantal gegevens die hier wat richting in zouden kunnen geven:

 • In drinkwatergebieden met een van nature hoog aluminium gehalte, komt meer Alzheimer voor, mits de zuurgraad van het water niet alkalisch is en het water een laag gehalte aan Silicium heeft.
 • In gebieden waar regelmatig rode wijn in beperkte hoeveelheden wordt gedronken, komt minder Alzheimer voor.
 • Het gebruik van een omega-3 supplement of het eten van drie keer per week vette vis, geeft een significant sterke daling van de Alzheimer incidentie
 • Een dagelijks gebruik van koffie heeft een preventieve werking.
 • Ook van voldoende lichaamsbeweging is bij onderzoek een daling van de incidentie gevonden.
 • Een hoog foliumzuurgehalte en een goede spiegel aan vitamine B 12 zou de kans op Alzheimer met de helft verminderen.
 • In een negen jaar durende studie bleek de achteruitgang van de cognitieve functies door Alzheimer verband te hebben met de hoogte van de seleniumspiegel in het bloed: hoog beschermt, laag beschadigt.
 • Het voorkomen van Alzheimer in de directe familie vergroot het risico.

Hieruit kunnen we concluderen dat met voeding en supplementen een grote winst te behalen is. Energetica Natura kan hierbij helpen door kwaliteitsvolle producten aan te bieden zoals: Biomega-3, Foliumzuur 8000, B12 2000, Se-Zyme Forte 100mcg.

Ook de biochemische bevindingen bij de diagnose van Alzheimer, laten zien dat voeding en suppletie belangrijk zijn in het preventief beleid. Men ziet in deze bevindingen ondermeer verlaagde spiegels van de vitaminen A, B11, B12, D en E, een verstoorde glucosebalans, een verstoorde vetzuurbalans, tekenen van nitrosatieve en oxidatieve stress, verhoogde spiegels van chemisch toxische stoffen, etc.

Ook is de darm één van de belangrijkste organen bij dementie. Een optimaal functionerende darmecologie is van groot belang zodat het metabolisme optimaal functioneert en kan voorkomen worden dat toxines de hersenen beschadigen door de bloed-hersenbarrière te overschrijden.

Kortom een gezonde levensstijl met goede voeding, regelmatige lichaamsbeweging en aangepaste suppletie kan je lichaam reeds goed wapenen tegen dementie.

Omgaan met mensen met dementie

Omgaan met personen met dementie vraagt een scala aan creatieve talenten. Het vermogen om aan te voelen wat iemand anders meemaakt, het bijstellen van de eigen verwachtingen, het kunnen weg-zingen van angst die plots de kop opsteekt, het kunnen reageren op plotse en onvoorspelbare wendingen in het gedrag van de dementerende, waardering opbrengen voor het nu-moment … Al deze talenten zorgen ervoor dat we samen met de dementerende de verwarring en de paniek kunnen ontstijgen.

Bron: syllabus De Zeeuwse Dag

 

 

Leave a Reply