Energetica in de media

Energetica in de media

Om kinderen in Nicaragua, Haïti en Congo van zuiver drinkwater te voorzien, heeft Energetica Natura een bedrag van €5000,- geschonken aan de stichting LifeFilta. Het bedrag is bedoeld voor waterfilteringssystemen voor scholen in Nuave Guinea (Nicaragua), naschoolse opvang in Haïti en voor scholen van weeskinderen in Congo. Begin maart is het dorpje Lubumbashi (Congo) gelukkig gemaakt. Daar konden kinderen zuiver water afhalen in bidons. De verwachting is dat eind maart/begin april ook het waterfiltersysteem in de andere twee landen wordt opgeleverd.

LifeFilta
De LifeFilta is een filtersysteem dat het water filtert door een reeks verticale buisjes. Het systeem is bedacht door industrieel ingenieur Robin Severi. Het idee voor LifeFilta ontstond uit een poging om chocolade te maken. Daarvoor ging Robin naar Afrika. De in Tongeren woonachtige ingenieur was onthutsts door het vieze water dat hij op het platteland aantrof. Na zijn reis besloot hij een waterfiltersysteem te ontwikkelen.

Samenwerking op verschillende fronten
De LifeFilta Foundation werkt samen met GO!Voor Waterhelden om ervoor te zorgen dat zuiver en schoon drinkwater voor iedereen bereikbaar is. Het project GO!Voor Waterhelden is bedoeld om kinderen te leren bewust om te gaan met water en hen aan te zetten om landen met nood aan zuiver drinkwater te ondersteunen. Basisschool De Regent uit Gingelom heeft het project in haar lesprogramma geïntegreerd en is hier ook over geïnterviewd.

Foto’s
Wij ondersteunen dit initiatief van harte. Van het moment dat de cheque overhandigd werd aan de school in Congo zijn foto’s gemaakt. Ook het moment van het interview op basisschool De Regent is vastgelegd.

Andere projecten
Energetica Natura heeft ook een schenking gegeven aan de Special Olympics Nationale Spelen.

Leave a Reply